Opleiding, werk en privé

Sinds 2009 werk ik als contextueel therapeut en trainer “Therapie in Beeld”. 

Ik ben naar dit vak toegegroeid vanuit de verpleging (jaren ‘70), ontwikkelingswerk (jaren ’80), pastoraat (jaren “90) en medisch maatschappelijk werk (jaren 2000) met oncologie-patiënten. Deze laatste doelgroep heeft mij geholpen de beeldtaal die ik gebruik in mijn werk te ontwikkelen. Het gaan trainen van professionals om zich deze methodiek: “Therapie in Beeld” eigen te maken, is hieruit voortgevloeid. 

In 2014 ben ik de opleiding tot docent Intergenerationele familiedynamiek gaan volgen. Daardoor ben ik tevens bevoegd leertherapeut. Dit heeft een grote toegevoegde waarde voor alle deze professionals die bij ons de trainingen komen volgen en zich aansluitend willen door ontwikkelen in hun grondhouding om zo hun professionaliteit te versterken.