Beroepsregistratie en accreditatie

Beroepsregistratie en accreditatie
Registratie het NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen
Registratie RBCZ  – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Licentienummer 204386R
AGB code onderneming: 90092483
AGB code therapeut: 90116011


Accreditatie en PE/studie punten voor trainingen
Zelf in te dienen binnen de 'vrije ruimte' van je beroepsvereniging.
Tip: leertherapie in te brengen als intervisie.

Gegevens
Omzetbelastingnummer 1901.81.151.B.01
Kamer van Koophandel nummer 30252996