Beroepsregistratie en accreditatie

Beroepsregistratie en accreditatie
Registratie het NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen
Registratie RBCZ  – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Licentienummer 204386R


Accreditatie en PE/studie punten voor 3 daagse training  beeldtaal 'Therapie in Beeld' 

NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: 18 Punten
SKJ, Kwaliteitsregister Jeugd: 24,75 punten ( per 1-11-2019)
Registerplein, (AG, Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, MW, Sociaal Juridisch Dienstverleners) Punten verschilt per register en kan je bij ons opvragen
LVSC, Landelijke vereniging voor supervisie en coaching :4,5 PE-punt

Omzetbelastingnummer 1901.81.151.B.01
Kamer van Koophandel nummer 30252996