Algemene voorwaarden

Hoewel we de meeste afspraken in ons contact mondeling of schriftelijk maken, hebben we voor de volledigheid algemene voorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op al onze afspraken en contacten.


Hier vind je de algemene voorwaarden rondom therapie:

Algemene Voorwaarden Gerrie Reijersen van Buuren – Therapie

Hier vind je de algemene voorwaarden rondom training:
Algemene Voorwaarden Gerrie Reijersen van Buuren – Training

U heeft een klacht. Wat nu? Graag zoek ik eerst samen met u uw onvrede of  klacht uit. Als wij er samen niet uit komen kunt u terecht bij de S.G.A.G.