Gerrie als contextueel leertherapeut

Wat ik het liefst wil blijven doen, tot het echt niet meer kan, is dat wat ik als professional heb geleerd in en over het leven, doorgeven aan anderen die dat ook wel willen en kunnen doorgeven.

Inhoudelijk

* kennis vanuit het contextuele gedachtegoed

* hoe je je die kennis eigen kunt maken in je persoonlijke leven

* hoe je die intrinsiek ervaring vervolgens kunt laten doorwerken in je professionele leven

* het effect van het contextuele gedachtegoed ervaren in je benadering van de ander wat zowel jouw als die ander recht doet

* Het overstijgende karakter van dit proces leren inzetten in je eigen vakgebied

Hoe doe ik dat

Ik doe dat door je, vanuit wie je zelf bent te laten denken, kijken en kiezen. Dit betekent dat je op gang wordt geholpen je leervragen te formuleren in woord en/of beeld.

Wanneer je je leervraag helder hebt krijg je zicht op hoe je er verder mee wil omgaan.

Hiervoor heb ik een model vanuit het contextueel gedachtegoed ontwikkeld wat ik 'de 5 factoren voor houvast' noem in je benadering van de ander. Aan de hand daarvan benader ik jou, dat is transparant, en worden dingen voor jou helder zodat jij weet hoe je de ander wilt gaan benaderen.

Hoe ben ik hiertoe gekomen

Het kenmerkende van de opleiding tot contextueel leertherapeut en docent intergenerationele familiedynamiek is, dat de kennis door je heen moet gaan. Dit terugkijken, leren doorgronden van de dynamische, onderliggende krachten in mijn eigen familiedynamiek en de daaruit voortvloeiende familiepatronen, die ik ook bewust of onbewust weer heb doorgegeven, heeft me enorm geholpen me het contextuele gedachtengoed zo eigen te maken dat ik het kon gaan vertalen naar de manier van omgaan met mijn cliënten. De beeldtaal ’Therapie in Beeld' is hieruit geboren. Met gevolg dat ik samen met Willemijn Goos (trainingsacteur) trainingen ben gaan ontwikkelen voor professionals. We doen dit vanaf 2009. Daarnaast geef ik van af 2018 Individuele en groepsLeertherapie aan professionals die de Beeldtaal 'Therapie in Beeld' hebben gevolgd en vanaf 2023  aan hulpverleners die deze training niet hebben gevolgd.

Beeldtaal en Genogram

Het werken met een beeldtaal (playmobil poppetjes) maakt het makkelijker inzicht in je eigen situatie te krijgen. Je ziet je leervraag, jezelf, je dierbaren en andere belangrijke dingen letterlijk in jouw context voor je op tafel staan. Ik gebruik het genogram van jouw familie voor mijn vraagstelling aan je, vaak via het Beeld. Of je de training ’Therapie in Beeld' wel of niet hebt gevolgd maakt in wezen niet uit.

Mijn benadering

In de benadering van mijn studenten heb ik ervoor gekozen bij je te ’gast' te zijn voor een periode in je leven. Ik geloof in de kracht van jouw eigenheid. In je vermogen je eigen antwoorden te vinden. Mijn wijze van lesgeven middels het contextuele gedachtegoed en vraagstelling (geeft je te denken) heeft tot gevolg dat jij keuzen gaat maken die zowel jezelf als de personen in jouw context recht doen. In deze vorm van leertherapie  houd je zelf regie over je eigen proces waarbij je zelf ontdekt hoe je verder wilt gaan in het lasten dragen of juist het aanpakken ervan.

Enkele opmerkingen van cliënten over het effect van de poppetjes taal in hun leven:

  • Met die poppetjes hebben wij samen mezelf uit de knoop gehaald.
  • Wat ben ik in dit uur veel te weten gekomen over mezelf en mijn familie waarvan ik niet wist dat ik het wist…. alleen maar door met die poppetjes bezig te zijn.
  • Het voelt voor mij heel veilig om over alles wat mij raakt via de poppetjes te praten.
  • Ik neem die beelden mee naar huis en dat helpt me denken. Ik vertel het vervolgens thuis aan mijn partner met de Duplo van mijn dochter. We lachen nu zelfs samen om dingen die we eerst niet durfden uit te spreken. Dat komt door die poppetjestaal.
  • Toen Gerrie de eerste keer die poppetjes pakte dacht ik: ‘die is gek …ze denkt toch niet dat ik met Duplo ga zitten spelen!?’ Maar na één keer met de poppetjes gewerkt te hebben, wist ik meer over mezelf dan ik in de 50 jaar van mijn hele bestaan te weten ben gekomen.

 

  Aanmelden