Willem - Maatschappelijk werker.

Training 'Therapie in Beeld': 
"De eerste training, begin 2020 die ik deed was de basistraining. In 2022 heb ik de 3 daagse verdieping
gevolgd.
Toen ik me aanmeldde had ik nog weinig kennis van de contextuele benadering. Toch was die eerste
training daar voldoende op afgestemd. De op de basistraining volgende vijfdaagse training met haar
thema`s gaat verder en is een echte verdieping.
Het unieke van de beeldtaal is dat het zo ondersteunend werkt en de cliënt gemakkelijker woorden
kan geven aan situaties die soms moeilijk onder woorden zijn te brengen. Werkend met de beeldtaal
zie je soms de spreekwoordelijke kwartjes vallen als een cliënt zijn eigen situatie van een afstand
bekijkt.
De contextuele theorie heeft haar eigen taal en begrippen. Om deze theorie naast de
hypothesevorming en de vraagstelling ook nog tegelijk in de beeldtaal eigen te maken is in de
aanvang hard werken.
Maar nieuwe vaardigheden leer je door te oefenen. Voor dat oefenen is veel aandacht in de
trainingen. Samen met een trainingsacteur loodst Gerrie de cursist door de training. Dit werken met
een acteur is erg ondersteunend is omdat zij rolvast is en er zo goed uitgebeeld en gevoeld kan
worden hoe de beeldtaal zijn werk doet.
De contextuele benadering en de zo goed aansluitende beeldtaal zijn niet alleen in mijn professionele
vorming, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk gebleken. De onderstroom van de
intergenerationele familiedynamiek is een factor die mijns inziens in de hulpverlening te weinig
aandacht krijgt.

Contextuele Leertherapie:
Omdat een grondhouding de fundering is  (eruit) van de professional is in de (contextuele) hulpverlening
ontkomt een professional er volgens mij niet aan om die grondhouding goed tegen het licht te
houden. Dat heeft me indertijd doen besluiten me op te geven voor de leertherapie.
Een grondhouding is, zo weet ik nu toch echt iets anders als een professioneel kader, en de
contextuele grondhouding gaat zogezegd ook mee naar huis.
Naast meer vakkennis leer ik mezelf ook als persoon in mijn eigen context beter kennen. Het mooie
hiervan is dat dit de betekenisvolle relaties in mijn privé leven (spatie weg halen) hierdoor ook verbeteren.
Leertherapie speelt zich af in een kleine groep van vier personen die na inbreng van de leervraag
door Gerrie vakkundig, rustig en met aandacht voor de persoon en het proces wordt geleid. Je leert
dus niet alleen van je eigen leervraag en proces maar ook van de inbreng van de ander. De groep is
ook echt een groep geworden, met elkaar breng je elkaar verder. Mooi hoe een contextuele aanpak
ook een leertherapie-groep verbindt en uitdaagt werk te maken van wederkerigheid en zorgdragen in
relaties.
Ik zie een ochtend leertherapie telkens weer als een cadeau aan mezelf.

Boeken van Gerrie:
Ik maakte kennis met Gerrie’s eerste twee boeken (Verlangen naar erkenning & Verlangen naar
Verbinding) toen ik me had aangemeld voor de training ‘Therapie in Beeld’. Wat me direct opviel was
hoe ze de soms toch minder gangbare terminologie van de contextuele benadering heel toepasbaar
en naar gewone taal weet te brengen. Wat fijn is dat ze werkt vanuit herkenbare casuïstiek van
alledag. Ze behandeld vraagstukken die we allemaal wel kennen uit ofwel de praktijk of uit ons eigen
dagelijkse leven.
Toen ik vernam dat Gerrie haar drieluik had voltooid met het boek ‘Verbinden met je cliënt’ heb ik
dan ook niet geaarzeld en het bestelt.
Dat bleek een doorwrocht boek te zijn en ook hier weer veel werkend vanuit casuïstiek. In dit laatste
boek gaat ze nog dieper op de contextuele begrippen en de theorie in dan in de twee voorgaande
Ze geeft in haar boeken ook huiswerk. Ze daagt je in de casus uit op jezelf te reflecteren en na
te denken over de interventies die je in zou zetten.
Contextueel werken geeft vanuit de theorie ontzettend veel ruimte, er is geen protocol of
voorgeschreven aanpak. Dat maakt de contextuele benadering zo rijk maar tegelijk vraagt het
ervaring en vaardigheid om koers uit te zetten en aan te houden. Gerrie heeft hier op heel
toegankelijke wijze een onderscheid gemaakt tussen contextuele begrippen en de interventies. En
belangrijker nog hoe er mee te werken.
Dit drieluik is zeer aan te bevelen als je contextueel wilt werken en een ‘must’ als je met de beeldtaal aan de slag wilt.

Locatie Olst:
Toen Gerrie vertelde dat ze van Houten naar Olst ging verhuizen klonk me dat eerst wat ver qua
afstand. Toch is het goed te bereizen voor mij vanuit Midden Nederland. Al met al ben ik niet eens zo
heel veel meer onderweg dan eerder naar Houten, ik rij er makkelijk en vlot naar toe. En de rit door
het prachtige landschap is al heerlijk wat mij betreft.
In Olst aangekomen tref je een ruime parkeerplaats. Gerrie maakt gebruik van een ruime en lichte
praktijkruimte. Ideaal voor trainingen en groepen.

De plek is een heerlijk ruimte voor deze trainingen. En ook niet onbelangrijk, ik heb telkens
weer genoten van de variatie in heerlijke verse soep en goed belegde broodjes.

 

Margé - Coach HSP, Erkend CSR Coach Stress & Veerkracht, Contextueel Coach. 

Training 'Therapie in Beeld' + Verdieping in de beeldtaal en het contextueel denken:
In mijn professionele ontwikkeling als coach wilde ik bewust werken aan mijn grondhouding. Daar waar ik niet kon komen met andere modellen en theorieën, voelde ik intuïtief aan dat ik meer kennis moest nemen van het contextuele invalshoek. Door hierbij de vertaalslag te maken vanuit de Beeldtaal naar mijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis en hoe dit vorm heeft gekregen in mijn professionele wording, maakte het los in mij waar ik nog op vastliep. Dit heeft een groeispurt gegeven zowel in dieper kunnen wortelen en rust vinden als in mogelijkheden wat ik kan aanbieden aan coachees. Door eerst zelf door de materie te gaan, maakt dat ik heb ervaren dat het werkt, ruimte geeft aan wie ik ben en recht doet aan de (intergenerationele familie)relaties die ik heb. Het heeft mijn perspectief vernieuwd en heling gebracht waar het pijn deed. Familierelaties zijn hierdoor herstelt. Deze werkwijze geeft hoop aan wie zijn eigen geschiedenis en de (intergenationele) familierelaties recht wil doen. Door de training luister ik op andere wijze naar klanten. Ik probeer te zoeken in de kern waar het op vastloopt in relaties, wat vaak gaat om de dynamiek tussen ouders en kinderen. Door hier te zoeken, perspectief te verbreden, ontstaat ruimte voor de klant om zelf te kiezen hoe naar situaties vanuit verleden, boodschappen en (familie)dynamieken te kijken.

Locatie Olst:
Als je er eenmaal bent, is het heerlijk om te vertoeven.

Boeken van Gerrie:
De boeken geven goed zicht op de werkwijze hoe Gerrie de aan de slag is met het contextuele gedachtengoed in combinatie met de beeldtaal. Door heldere voorbeelden te geven vanuit de praktijk en vragen te stellen aan de lezer, stimuleert zij de groei en de (professionele) ontwikkeling van ieder dit het leest. Het is een blijvend naslagwerk om regelmatig erbij te pakken als je deze werkwijze als coach/therapeut eigen wil maken en wil werken aan je eigen grondhouding. Daarnaast is het ook een inkijkje in haar eigenvorming als (leer)therapeut wat het extra boeiend maakt!

 

Christa - Contextueel coach.

Training 'Therapie in Beeld’:
Wat mij vooral is bijgebleven dat de training helend is voor jezelf en de ander.
Veel inzichten, doorbraken, herkenning en ontwikkeling heb ik ervaren door het volgen van de training.
Daarnaast ben ik gesterkt in wie ik ben als professional. Ik werkte nooit vanuit de visie dat ik degene ben die de oplossingen heeft, maar ik stelde de juiste vragen waardoor de ander tot inzichten kwam. Zo werkt de poppetjesmethodiek ook voor mij. Ik stel de juiste vragen waardoor de ander via het beeld tot inzichten komt. Ik geef enkel sturing, maar de richting bepaald de ander.

Ik raad de training iedereen aan die niet de oplosser wil zijn, maar wil ontdekken hoe je de ander tot een oplossing kan laten komen.
De inhoud van de training is scherp, kritisch, uitnodigend, informatief en diepgaand. Trainer heeft kennis, kunde, communiceert duidelijk en ziet je als persoon, als mens. Acteur weet goed in te spelen op degene die tegenover haar zit en weet dusdanig te acteren dat het niet voelt alsof je met een acteur aan tafel zit.
Note voor de inhoud van de training. Het is mede afhankelijk van mede cursisten hoe de training ervaren kan worden. Als de trainster met name bezig is met het creeëren van een andere manier van werken, denkwijze veranderen bij de cursisten, komt de training vind ik onvoldoende tot zijn recht. Alles is dus afhankelijk van hoe ver je bent in je eigen proces in het op zoek gaan naar je autenthieke zelf.

Contextuele leertherapie:
Leertherapie kan als therapie ervaren worden, want je duikt letterlijk in jezelf. Je gaat je eigen spiegel worden, zijn. Ik vraag mij af of dit dan ook zich doorzet om als professional in die 2.5 uur het inzicht te krijgen dat de manier van denken, werken anders zou kunnen.
LT zou ik volgen als je op zoek bent naar je authentieke zelf als individu en hulpverlener.
LT zou ik volgen als je wilt leren de juiste vragen te stellen zodat de ander tot inzichten komt.
Voor mijn ontwikkeling en relaties betekent het dat ik steeds meer wordt wie ik wil zijn, waardoor ik een completer mens wordt en dit ook kan uitdragen. Doordat ik completer wordt als mens, kan ik ook beter verwoorden en vertalen wat ik nodig heb van de ander en wat ik de ander kan geven.
Mijn professionele ontwikkeling heeft door bovenstaande een boost gekregen. Het heeft inzicht, kracht en positiviteit gegeven.
Leertherapeut is kritisch, scherp, uitnodigend, zacht, direct en kan de mooiste woorden en zinnen formuleren die je een wake-up call geven.

Boeken van Gerrie: 
Zodra ik iets lees, deel ik dit met mijn social media (insta, fb of linkedin).
De manier waarop Gerrie te werk gaat in de casussen van het boek: 'Verlangen naar Erkenning' zorgt ervoor dat je als professional nadenkt over je eigen manier van vragen stellen. Ook kan je veel herkenning ervaren in de casussen waardoor je na het lezen van de casussen en de manier waarop Gerrie te werk gaat, zelf ook gestart bent met het krijgen van inzichten in wie jij bent en waar jij tegenaan loopt in het leven.
Gerrie schrijft haar boeken vanuit kennis en kunde en beschrijft het op een manier dat ik het begrijp, haar woorden kan voelen en haar quotes, woorden en nadenkertjes kan inzetten in mijn dagelijks leven.
Quotes:
Uit het ongemak dat een ander je bezorgt, kan je iets over jezelf leren.
Er is moed voor nodig om vanuit je verlangen de verbintenis met de ander aan te gaan. 'Iedereen moet, als hij wil worden wie hij is, een keer met zichzelf aan de slag.

Locatie Olst:
De ruimte is open, licht en biedt veel mogelijkheden.
Bereikbaarheid is prima met de auto. Goede parkeergelegenheid.

 

Martine - Systeembehandelaar/ Contextueel therapeut

Training 'Therapie in Beeld’:
De training bij Gerrie is voor mij een kennismaking geweest met het werken met poppetjes en het contextuele gedachtegoed, maar vooral ook een ‘kennismaking’ met mijzelf.

Door te kijken naar de poppetjes die verschillende delen van mijzelf lieten zien, en door te ontdekken hoe deze zich ontwikkeld hebben vanuit mijn gezin van herkomst, leerde ik veel over mijzelf en ik ontdekte ook hoe dit doorwerkt in mijn relaties tot anderen, zowel privé als in mijn werk. Doordat ik dit zelf zo heb mogen ervaren, weet ik wat de kracht van het beeld kan zijn en hoe het kan doorwerken in de periode na een sessie.
Gerrie leert je hoe je het materiaal kan inzetten om cliënten tot ontdekkingen te laten komen en vervolgens ook om tot actie te komen in belangrijke relaties.

Het was waardevol dat het zelf ervaren van de kracht van de Beeldtaal een groot aandeel heeft in de training, naast dat Gerrie je ook traint in hoe je dit zelf in je werk kan toepassen. Wat ik hierin echt een meerwaarde vind, was om Gerrie aan het werk te zien met Willemijn als cliënt en om zelf ook met haar te kunnen oefenen om op deze manier te leren welke manier van vragen stellen bij het beeld helpend is.

Ik kan iedere hulpverlener aanraden om op deze manier kennis te maken met de Beeldtaal én met zichzelf.