Gerrie als trainer

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.”

Op deze wetmatigheid is mijn keuze om met een beeldtaal te werken gebaseerd.

Ik leer je niet om je werk te doen, dat kun je zelf al. Ik leer je enkel een nieuwe taal te spreken. Een taal met meer betekenis, begrippen en verbeeldingsvermogen dan welke taal dan ook ter wereld. Wil jij je deze “beeldtaal” ook eigen maken? Dan ben ik de juiste persoon.

Ik leer jou als professional de kennis, inzichten en andere vaardigheden die je in je werk gebruikt via het beeld te ‘verwoorden’. Mijn doel is dat je oog hebt voor wat de cliënt via het beeld tegen je zegt. Ik leer je de taal zowel spreken als verstaan.

Vanuit didactisch oogpunt, werk ik nauw samen met trainingsacteur Willemijn Goos. Zij is op een realistische wijze in staat jouw cliënt te zijn zodat je als professional in je eigen vakgebied via haar deze beeldtaal in “Therapie in Beeld” kunt vertalen.

Mijn trainingsstijl is uitdagend, persoonlijk en direct. Je leert geen droge theorie van een docent maar levende taal van een ervaringsdeskundige die deze taal, in de meest complexe situaties, dagelijks spreekt.


Enkele opmerkingen van cliënten over het effect van de poppetjes taal in hun leven:

    • Met die poppetjes hebben wij samen mezelf uit de knoop gehaald.
    • Wat ben ik in dit uur veel te weten gekomen over mezelf en mijn familie waarvan ik niet wist dat ik het wist…. alleen maar door met die poppetjes bezig te zijn.
    • Het voelt voor mij heel veilig om over alles wat mij raakt via de poppetjes te praten.
    • Ik neem die beelden mee naar huis en dat helpt me denken. Ik vertel het vervolgens thuis aan mijn partner met de Duplo van mijn dochter. We lachen nu zelfs samen om dingen die we eerst niet durfden uit te spreken. Dat komt door die poppetjestaal.
    • Toen Gerrie de eerste keer die poppetjes pakte dacht ik: ‘die is gek …ze denkt toch niet dat ik met Duplo ga zitten spelen!?’ Maar na één keer met de poppetjes gewerkt te hebben, wist ik meer over mezelf dan ik in de 50 jaar van mijn hele bestaan te weten ben gekomen.