BLOG: De wet van de communicerende vaten

‘Nee, deze blog gaat niet over politieke zaken, maar over het proces van op je eigen benen leren staan. Ouders hebben de plicht en het recht hun kinderen op te voeden zoals zij denken dat het goed is. Wanneer kinderen volwassen worden hebben zij het recht en zelfs de plicht, ten opzichte van zichzelf en hun nageslacht, te kiezen wat ze wel of niet willen meenemen uit hun gezin van herkomst.
Zo bewust kiezen kan pas aan het einde van de adolescentie plaatsvinden, op zijn vroegst in de fase van uit huis gaan en/of het aangaan van een partnerrelatie.’

Lees hier de hele BLOG: De wet van de communicerende vaten