Artikel Lister UP Psyche : Het belang van erkenning door je ouders

‘Jantien (39) zong als kind in een koor. Haar
moeder zei dan altijd dat een ander meisje zo
mooi zong. Hierdoor voelde Jantien zich nooit
erkend in haar zangkunsten. Nu probeert ze in alles
wat ze doet de beste te zijn.
“Erkenning is dat je ouders het werkelijk belangrijk
vinden wie je bent en wat je investeert”, legt Dienke
Grootenhuis uit. Zij is contextueel therapeut in
Bilthoven. “Het is heel belangrijk om je als kind gezien
te voelen. We willen erbij horen, van waarde zijn en
we willen dat mensen ons liefhebben. Een kind beseft
alleen niet dat het gezien wil worden. Het gaat veel
dieper. Het is noodzakelijk voor je ontwikkeling dat
je gezien en erkend wordt in wat je geeft en wat het
je kost”, legt Gerrie van Reijersen van Buuren uit.
Zij is contextueel therapeut in Houten en heeft het
boek Verlangen naar erkenning geschreven. Beide
therapeuten kijken naar wat de invloed is van je
ouders (de context) op je ontwikkeling.’

Lees hier het hele Artikel Lister UP Psyche : Het belang van erkenning door je ouders